35+team VIOD in eerste seizoen direct kampioen

Driezum - VIOD nam afgelopen seizoen voor het eerste met een 35+ team aan de competitie. De heren lieten er geen gras overgroeien en behaalden dadelijk het kampioenschap. Ook VIOD JO13-1 wist het kampioenschap te behalen.

Op de foto's: 35+ team: Achter v.l.n.r. Herman Annema, Romke Vrieswijk, Gerrit Woelinga, Albert Boersma, Alle Jacob van der meulen, Jan Boonstra en Tjalling Lijzenga. Voor v.l.n.r. Tinus Bouius (coach), Sierd Boersma, Popke Leffring, Jacob de Jong en Jacob Boersma. VIOD JO13-1: Achter v.l.n.r. Tjeerd Hoekstra (leider), Oebele Lijzenga, Fokke van der Veen, Atte Sjoerd Visser, Sem Bosgraaf, Jan Anne Wiersma, Wessel Reuvers en Doede Wiersma (coach). Voor v.l.n.r.: Wieger Hoekstra, Renske Visser, Rikus van den Bosch, Himke Rozema, Thijs van Vliet en Peter Boersma. Liggend vooraan: Pieter Woelinga.