Werkbezoek Statenfractie CU Fryslân bij KEI-NOF Buitenpost

Buitenpost -   Afgelopen woensdag heeft een delegatie van de Statenfractie van de ChristenUnie Fryslân een werkbezoek aan het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI) gebracht. Het bezoek van de Statenfractie stond vooral in het teken van kennismaken met het KEI; wat is en wat doet het KEI? En wat betekent het KEI voor de regio Noordoost Fryslân?

Na de ontvangst en het welkomstwoord van Martin van der Veen, directeur van het KEI, werden de bezoekers door het pand rondgeleid en volgde er een presentatie over het KEI. Speciale aandacht was er voor de projecten van het Kennis- en Innovatiehuis die zorgen voor nieuwe werkgelegenheid in regio. Ook werd op verzoek van de Statenfractie de economische ontwikkeling in Noordoost Fryslân besproken en werd de krimpregio waarin het KEI zich bevindt toegelicht. Daarbij werden door het Kennis- en Innovatiehuis diverse oplossingen om tot een duurzame economische structuurversterking te komen aangedragen. Want ook in een krimpregio zijn er door kennis te delen en samen te werken aantoonbare groeikansen voor ondernemers. Het motto hierbij is; samenwerken is samen sterker en delen is vermenigvuldigen. Na afloop van het werkbezoek was de Statenfractie dan ook enthousiast over het Kennis- en Innovatiehuis en overtuigd dat initiatieven als het KEI nodig zijn om de regionale economie te versterken. Ook voor het KEI was het werkbezoek een succes. Om resultaten te behalen, is niet alleen een goede samenwerking met en tussen ondernemers nodig, maar ook de politiek die achter dergelijke projecten staat, is onmisbaar voor de economische groei in de krimpregio.