Sietske Poepjes geeft startschot landelijke actie De Schoolschrijver in Buitenpost

Buitenpost - Steeds meer basisscholen kiezen voor De Schoolschrijver. De allerbeste kinderboekenschrijvers verbinden zich een half schooljaar aan een school en bieden een inspirerend programma rondom boeken, lezen en schrijven.

23 januari 2017 viert Fryslân de start van De Schoolschrijver met de inhuldiging van Schoolschrijver Lida Dijkstra, op basisschool De Lichtbron in Buitenpost. Schoolschrijver Lida Dijkstra schrijft in het Nederlands en het Fries, ze heeft onder andere tweemaal een Vlag en Wimpel van de Griffeljury ontvangen en tweemaal achtereen de Simke Kloostermanprijs, de prijs voor het beste Friese kinderboek. Lida Dijkstra wordt als Schoolschrijver feestelijk ontvangen door alle leerlingen en leerkrachten van de school in aanwezigheid van gedeputeerde Sietske Poepjes en burgemeester Gerben Gerbrandy. Zanger en presentator Raynaud Ritsma presenteert de bijeenkomst en ondervraagt de gasten onder andere over hun favoriete boeken en welke rol lezen in hun leven heeft. Daarnaast vormt het boek 'Kuikens op de dierderij' inspiratie voor de opening. Lida komt met tractor naar school. In Fries literair tijdschrift Ensafh vertelt Lida Dijkstra hoe ze als Schoolschrijver echt de diepte in kan gaan: 'As Skoalskriuwer kinst mear de djipte yn, want dan wurdst in healjier lang keppele oan in skoalle en komst tsien kear yn in klasse. Dan kinst echt lêsplezier, talint, wurdkennis en skriuwfeardigens by de bern befoarderje. Dat hat effekt, ik sjoch in protte entûsjasme by de bern.'