Herdenkingsbijeenkomst ter nagedachtenis aan overleden cliënten in Brugchelencamp

De Westereen - Op donderdag 26 januari organiseert woonzorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen een herdenkingsbijeenkomst. Er wordt dan stilgestaan bij bewoners en cliënten die in 2016 zijn overleden.

Brugchelencamp, een woonzorgcentrum van Elkander, organiseerde al eerder zo’n herdenkingsbijeenkomst. Volgens regiomanager Thea Dijkstra bleek er onder medewerkers en cliënten een grote behoefte te zijn om gezamenlijk aandacht te besteden aan overleden bewoners en cliënten. ‘Het is belangrijk dat er binnen de huizen ruimte is om aan zo’n wens te voldoen en voorgaande jaren bleek al dat de bijeenkomst zeer op prijs werd gesteld’, aldus Dijkstra. Tijdens zo’n bijeenkomst worden de namen van de overledenen opgenoemd en worden er een paar woorden ter overdenking gesproken. Het is een korte, eenvoudige bijeenkomst, waar naast medewerkers en bewoners ook familieleden van de overledenen aanwezig zijn.