Ook stemmen voor nieuwe gemeentenaam tijdens verkiezingen voor Tweede Kamer

Kollum - Woensdag 15 maart schrijven Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. geschiedenis met dubbele verkiezingen. Naast de leden voor de Tweede Kamer kunnen de meerderjarige bewoners dan hun voorkeur opgeven voor de nieuwe gemeentenaam.

Het unieke karakter van deze dag werd donderdag nog eens onderstreept door burgemeester Bearn Bilker tijdens een vergadering van de raadscommissie. Hij onthulde hier dat niet alleen de kiesgerechtigde bewoners voor de verkiezing van de gemeentenaam worden opgeroepen. Degenen die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken en wel legaal in een van de  drie gemeenten wonen, ontvangen ook een oproepkaart hiervoor. “Foar Kollumerlȃn is dit net sa’n grutte groep, mar wy fine as nammekommisje dit wol sa belangryk dat elkenien de kȃns krije moat. Guon minsken wenje hjir al jierren, mar se meie wetlik net oan de Twadde Keamerferkiezings meidwaan”. De Kiesraad is akkoord met de nieuwe werkwijze en dat mag als een unicum worden aangemerkt in de vaderlandse historie. Normaliter worden alleen kiesgerechtigden opgeroepen voor de verkiezing van de Tweede Kamer. Bewoners die vijf jaar of langer legaal in Nederland wonen en niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, mogen alleen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Kleur Dankzij een speciale kaartkleur van de gemeentelijke oproepkaart kan er volgens hem geen misverstand ontstaan bij de dubbele verkiezing. De burgers zullen voor wat de gemeentenaam betreft keus krijgen uit een drietal voorstellen. De namen worden op 1 februari tijdens een speciale persconferentie in Veenklooster bekendgemaakt. “In kar meitsje út 892 ynstjoeringen is best wol muoilik”. Heemkundigen zullen de bestuurders op 1 februari bijstaan voor tekst en uitleg. De raadscommissie kon donderdag de spanning over de keus amper aan. “Iepenje de gerdyntsjes marris”, tipte Brant Visser (VVD). “Wy wolle graach witte hoelang as wy de nije namme brûke kinne as nei ferrin fan tiid Dantumadiel ek oanslút”. Bilker trotseerde de brandende ogen van nieuwsgierigheid met een snel weerwoord: “Ik kin de gerdyntsjes wol iepenje, mar der sit neat." TEKST JELLE RAAP