Geld voor dorpshuizen Kollumerland c.a.

Kollum - Een opsteker voor álle dorpshuizen noemde Geert Dijkstra (CDA) donderdag in de raadscommissie het collegevoorstel 344.640 euro te reserveren voor het renoveren en verduurzamen van dorpshuizen in Kollumerland c.a.

Tot nu toe hebben de dorpshuisbesturen van Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Munnekezijl, Oudwoude en Triemen hiervoor plannen klaar liggen. Het indienen van een renovatieplan is volgens wethouder Jan Benedictus een vereiste willen ook de andere dorpshuizen hiervoor in aanmerking komen. “Gjin plan, gjin jild”. Alle fracties toonden zich verheugd over de voorzet vanuit het college na een op 3 november unaniem aangenomen motie van de zijde van PvdA en FNP. Het betreft hier een co-financieringsplan waarbij vanwege de fusie toestemming van de partnergemeenten een vereiste is naast goedkeuring van provinciewege. De gemeente zou de dorpshuisbesturen volgens Margreet van der Molen (ChristenUnie) een goede dienst bewijzen door hen een lijst te overhandigen met fondsen die kunnen worden aangeschreven voor meer subsidie. “Dorpshuizen met een dikke vetlaag kunnen we ook vragen of ze bereid zijn zelf meer te willen meebetalen”. Geert Dijkstra noemde als extra mogelijkheid voor meer financiȅle armslag voor de dorpshuizen een structurele vrijstelling van de onroerend zaakbelasting. Wethouder Jan Benedictus beloofde dit idee binnen DDFK-verband aan te kaarten: “Yn Dantumadiel wurdt de ozb foar doarpshuzen dy’t in ANBI-status hawwe eins betelle troch de gemeente. Frijstelling kin net samar, mar as wy it al dogge dan yn DDFK-ferbȃn”. TEKST JELLE RAAP