43e Solistenconcours in It Geahûs te Garyp

Garyp - Op zaterdag 28 januari 2017 organiseert de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel voor de 43e keer het jaarlijkse solistenconcours in dorpshuis "It Geahûs" te Garyp.

Het solistenconcours wordt georganiseerd voor de leden van de bij de federatie aangesloten verenigingen. In de eigen vereniging speelt men in een grote groep, nu kan men optreden als solist of in een klein ensemble. Er wordt gejureerd op basis van het landelijke Unisono Reglement Concoursen voor Solisten en Ensembles. De indeling is in divisies en de puntenwaardering op basis van het 100-puntensysteem. De deelname aan het solistenconcours is ook dit jaar weer groot. Van 8 bij de federatie aangesloten 11 muziekverenigingen zijn er deelnemers. Op het programma staan 39 solisten die lid zijn van: Apollo uit Burgum, De Bazuin uit Oentsjerk, Bernlef uit Noardburgum, Hallelujah uit Burgum, Joost Wiersma uit Jistrum, De Lofstem uit Sumar, Looft den Heer uit Garyp en Speelt Wel uit Suwâld. Als jurylid fungeert dit jaar heer Gatse Hylkema. Geen onbekende persoon in de blaasmuziekwereld. Dit jaar worden de solisten op de piano begeleid door de heer Bert Liefers. De solisten hebben afgelopen zaterdag met de pianist geoefend. Nu kunnen de solisten thuis de aanwijzigen van de pianist eigen maken en dan is het 28 januari het moment suprême. Ook zijn er weer ereprijzen beschikbaar voor de deelnemers met de hoogste aantallen punten in elke divisie. De hoogst eindigende deelnemer van het hele concours komt in het bezit van de BUREAU BENEDICTUS-wisselbeker. Vorig jaar werd deze wisselbeker gewonnen door Jorn Koopmans van De Bazuin uit Oentsjerk. De winnaars van elke divisie mogen op 28 mei 2017 deelnemen aan De Klank fan Fryslân. Dit is het in het provinciale solistenconcours van de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF). Het programma van het solistenconcours van Tytsjerksteradiel begint om 10:00 uur. De toegang bedraagt slechts € 2,00 waarvoor men ook nog een programmaboekje krijgt.