Aanpassing verkeersdrempel Gedempte Vaart Surhuisterveen

Surhuisterveen - De gemeente Achtkarspelen past de verkeersdrempel aan in de Gedempte Vaart bij de kruising met de Vermaning in Surhuisterveen. De gemeente ontving een aantal meldingen van omwonenden die hinder ervaren door de verkeersdrempel. Hoewel het plateau is aangelegd volgens landelijk geldende richtlijnen, zorgt passerend zwaar verkeer over de drempel toch voor geluids- en trillingshinder.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen heeft daarom besloten om de op- en afrit van het plateau flauwer te maken. De verwachting is dat de hinder daardoor afneemt. Tijdens een informatieavond is deze maatregel besproken met de direct betrokkenen. De aanpassing vindt plaats in het voorjaar van 2017.