Sije Heidstra benoemd tot erelid bij VV Zwaagwesteinde

De Westereen - Vrijdag 20 januari werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden van de VV Zwaagwesteinde. Tijdens de ledenvergadering kwamen er twee bestuursfuncties vrij, er werd namelijk afscheid genomen van vader en zoon Sije Heidstra en Pieter Jan Heidstra. Samen hebben zij circa 11 jaar lang zitting genomen in het bestuur om nu een stapje terug te doen.

Zonder iemand anders tekort te willen doen zal met name het uittreden van SijeHeidstra uit het bestuur een aderlating zijn. De zittende bestuursleden wilden dit dan ook niet zomaar voorbij laten gaan. In een prachtig eerbetoon vertelde zoon Pieter Jan Heidstra wat zijn vader allemaal belangeloos heeft betekent voor de voetbalvereniging. Want hoewel de club er tegenwoordig erg comfortabel bij zit in haar prachtige nieuwe accommodatie, was dit in 2006 wel anders toen Sije in het bestuur stapte. Het voltallige bestuur stapte destijds namelijk op na de vele kritieken die hen ten dele vielen. De situatie was zo erg dat de vereniging bijna onder curatele van de KNVB kwam te staan. Financieel stond het er ook slecht voor, zelfs zo slecht dat men het clubgebouw bijna moest verkopen om aan de schuldeisers te kunnen voldoen. Dat de vereniging er anno 2017 een stuk florissanter voor staat mag voor een groot deel op naam van Sije Heidstra worden geschreven, samen met stuwende krachten Pieter Jan Heidstra en huidig voorzitter Klaas Hoekstra, twee bestuursleden die ook al sinds 2006 actief zijn. Uiteraard hebben zij hierbij ook veel hulp gehad van allerlei wisselende bestuursleden en vrijwilligers. Bewonderenswaardig is de rol die Sije Heidstra de laatste 11 jaren heeft vervuld bij onze vereniging. Er mag gerust gesteld worden dat hij een fulltime baan heeft gehad in deze periode. Naast de bestuurlijke taken hielp hij namelijk ook altijd mee met allerlei hand- en spandiensten. Het leek het bestuur dan ook een goed plan om Sije te benoemen tot erelid van de VV Zwaagwesteinde. Conform procedure hebben de leden eerst hun akkoord gegeven om hem tot lid van verdienste te benoemen, om hem vervolgens direct te promoveren tot erelid. Een zichtbaar verraste Heidstra, hij wist vooraf niets van de plannen, sprak nog een woord van dank uit en gaf aan nog niet van plan te zijn om volledig te stoppen als vrijwilliger van VV Zwaagwesteinde. Een staande ovatie besloot de prachtige benoeming van Sije Heidstra als erelid. FOTO JAAP DE BOER FOTOGRAFIE