Settingweek op Piter Jelles !mpulse in Kollum

Kollum - Maandag 23 januari vond op Piter Jelles !mpulse in Kollum de presentatie plaats van de tweede settingweek van dit schooljaar. Tijdens zo’n settingweek houden de klassen van leerjaar 1 en 2 zich bezig met een vakoverstijgend project. Dat wil zeggen: een project waarbij een aantal vakken wordt gekoppeld.

Voor deze setting zijn onze leerlingen druk bezig geweest met een opdracht voor de drie moderne vreemde talen, namelijk Engels, Frans en Duits. De titel luidde: Een Wereldmuseum. Allereerst moesten de leerlingen, in groepjes van vier, een land kiezen waar één van deze talen wordt gesproken. Vervolgens gingen ze aan de slag met het kiezen van een vijftal objecten, voor de expositie, die te maken hebben met het gekozen land. Deze objecten mochten zelfgemaakt zijn of verzameld, maar moesten wel elk uit een verschillende categorie komen. Zoals bijvoorbeeld: geschiedenis, film of toerisme. De volgende opdracht was het maken van een catalogus. Hiervoor moesten de leerlingen een beschrijving maken van hun tentoonstelling. Het spannendste onderdeel was de digitale audio-videotour. Na een leuke workshop door echte videoprofessionals kon elk groepje aan de slag met een video-opname van hun deel van de totale expositie. Daarnaast moest er tekst worden ingesproken in alle drie de talen. Er is geoefend, geschrapt, gewist, en nog meer geoefend totdat er een digitale rondleiding ontstond. Een rondleiding waarbij je als bezoeker al luisterend en kijkend extra informatie krijgt door middel van een filmpje. Elke dag van de settingweek begon met een zogenaamde Iedereenkomst, waarbij alle leerlingen en begeleiders het dagprogramma doornamen. Vervolgens maakte elk groepje, onder leiding van een begeleider, een planning en taakverdeling voor die dag. Aan het eind van elke dag volgde de evaluatie van alles wat er was gedaan en de reflectie daarop. Waarbij afspraken en opmerkingen werden vastgelegd in het settingmapje. FOTO'S SAKE BEERSTRA