‘De Falom is prachtig, maar niet meer te vinden’

De Falom - De komst van de Centrale As heeft het dorp De Falom een hoop goeds gebracht. Waar voorheen zo’n 12.000 auto’s per dag het dorp passeerden, is De Falom nu een plek met ‘shared space’ waar fietsers, hardlopers en auto’s allemaal gebruikmaken van hetzelfde wegdek. De Falom knapt, mogelijk gemaakt door Kansen in Kernen, stukje bij beetje steeds meer op. Alle Pilat, van de gelijknamige meubelmakerij in het dorp, is blij met hoe De Falom er nu uitziet en hoe het er straks, wanneer de beplanting is aangebracht, uit gaat zien. Maar waar hij niet blij mee is, is de bereikbaarheid van het dorp. ‘De Falom is goed te bereiken. Het probleem is echter dat men De Falom niet meer kan vinden. Mensen verdwalen op weg naar De Falom, omdat De Falom nergens staat aangegeven op een wegwijsbord. Daardoor lopen wij klanten mis.’

Pilat vestigde in 1993 de meubelzaak in het dorp. In 1998 kreeg hij voor het eerst te horen over de plannen voor de aanleg van de Centrale As. ‘Die ontwikkelingen hebben we met lichte angst op de voet gevolgd. Moesten we wel in De Falom blijven? Of was verhuizen een betere optie?’ Gedurende de overleggen over de Centrale As veranderde ook het consumentengedrag, waardoor de verkoop van Pilat steeds meer verschoof richting het internet. ‘Doordat we steeds meer met het internet gingen doen besloten we toch in De Falom te blijven en aan te zien wat de komst van de Centrale As met onze winkel zou gaan doen.’ Gedurende de werkzaamheden aan de Centrale As ging het nog redelijk met de vindbaarheid van het dorp, zo vertelt Pilat. ‘Toen De Falom deels was afgesloten stonden er overal gele borden die onze klanten de goede kant op loodsten. Maar sinds de Centrale As af is, is De Falom nergens meer op een bordje te vinden. Veel navigatiesystemen zijn nog niet aangepast aan de nieuwe situatie. Vaste klanten verdwalen en keren huiswaarts.’ Vooral in de kerstvakantie, normaliter een drukke tijd in de winkel, merkte Pilat dat het rustig was in zijn zaak. ‘We hebben toen verscheidene telefoontjes gehad van vaste klanten die geen idee hadden hoe ze bij ons moesten komen. Zelfs een klant uit Leeuwarden, die al jaren bij ons komt, verdwaalde twee keer voordat ze ons belde en toen pas lukte het haar om De Falom weer te vinden.’ Het probleem zit hem volgens Pilat in de bewegwijzering wanneer je de Centrale As verlaat. ‘Op de rotondes bij Feanwâlden, De Westereen en de afslag naar Broeksterwâld staat De Falom niet aangegeven. Alleen de rotonde dichterbij Broeksterwâld noemt De Falom, maar als je de Centrale As verlaat kom je niet zomaar op deze rotonde terecht.’ Pilat vroeg de gemeente Dantumadiel om hulp, welke toezegde dat Pilat bordjes mocht gaan plaatsen die naar zijn zaak wijzen. ‘Die bordjes moeten dan echter wel op gemeentegrond staan. Rotondes zijn grond van de provincie’, aldus Pilat. Ook Gerda Bos, die namens Dorpsbelang bij de provincie een verzoek indiende voor het plaatsen van bordjes op de rotondes, merkt dat bezoekers hun boerenbedrijf maar lastig kunnen vinden. ‘Alle Pilat is zeker niet de enige die met dit probleem zit. Het verzoek ligt nu bij de provincie. Al zou het maar voor de eerste twee jaar zijn dat De Falom aangegeven wordt vanaf de Centrale As, dan zouden we daar mee gered zijn. De verwachting is dat de meeste navigatiesystemen tegen die tijd weer helemaal up to date zijn.’ De provincie heeft bij Dorpsbelang aangegeven deze week met een reactie te komen. DOOR JOHANNA KOMMERIE