Kennis en Innovatiehuis Noordoost Fryslân tekent Nationale Grondstoffenakkoord

Buitenpost - Het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân heeft op woensdag 25 januari het Nationale Grondstoffenakkoord getekend. Door ondertekening van dit document omarmt het KEI de ontwikkeling van een circulaire economie waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden. Dat brengt veel kansen voor ondernemers: meer ketensamenwerking, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval. Bovendien is het Nationale Grondstoffenakkoord winst voor milieu, innovatie en economie.

Het Nationale Grondstoffenakkoord komt voort uit het Rijksbrede programma Circulaire Economie, getiteld 'Nederland circulair in 2050'. Het programma geeft richting aan wat er moet worden gedaan om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan. Er gebeurt in Nederland al veel op circulair gebied. Nederland loopt nu voorop met hergebruik van grondstoffen, maar wil dit verder uitbouwen zodat afval nog vaker grondstof wordt. Het doel is grondstoffen op een duurzame wijze te winnen, efficiënt in te zetten en optimaal te hergebruiken. Binnen het Nationale Grondstoffen akkoord zetten diverse partijen, zoals bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zich in om dit doel te bereiken. Het akkoord sluit goed aan bij de doelstelling van het KEI om tot een duurzame economische structuurversterking te komen. Het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân gaat hier als project binnen het Innovatie Cluster Bouw en het Innovatie Cluster Metaal mee aan de slag en zorgt ervoor dat de juiste partijen hier een actieve rol in kunnen vervullen om zo de doelstelling 'Nederland circulair in 2050' te halen. FOTO BENNIE KATSMA