Roas Kuiper winnar 43e FMDT Solistenconcours

Garyp - Zaterdag werd in dorpshuis “It Geahûs” in Garyp voor de 43e keer het solistenconcours georganiseerd door de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel. De beoordeling vond plaats op basis van het Unisono Reglement voor Solisten en Ensembles. Dit betekent dat de indeling in divisies plaatsvindt en er een puntenwaardering wordt toegekend op basis van het zogeheten 100-puntensysteem.

Acht verenigingen van de elf bij de federatie aangesloten verenigingen waren ditmaal vertegenwoordigd. Het betreft Apollo Burgum, De Bazuin Oentsjerk, Bernlef Noardburgum, Hallelujah Burgum, Joost Wiersma Jistrum, De Lofstem Sumar, Looft den Heer Garyp en Speelt Wel Suwâld. De 39 deelnemende solisten, duo’s en kwartetten werden door de heer Gatse Hylkema gejureerd. Bert Liefers begeleidde bijna alle deelnemers op de piano. Het solistenconcours verliep in goede, gezellige en ontspannen sfeer, alhoewel deelname voor de deelnemers wel de nodige spanningen opleverde. Gelukkig is de jury altijd zo ervaren om door de zenuwen heen te kijken. De geleverde prestaties waren weer van een goed niveau. Wat ook wel blijkt uit de uitslagen. Winnaar in de jeugddivisie werd Nican van Beem met 90 punten. Winnaar in de 5e divisie werd Djoeke van Belle met 83 punten. Winnaar in de 4e divisie werd Jantine de Vries met 884 punten. Winnaar in de 3e divisie werd Roas Kuipers met 91 punten. Winnaar in de 2 e divisie werd Jorn Koopmans 86 punten. Winnaar in de 1e divisie werd Brigitte Tabak met 87 punten. Daar Roas Kuipers de meeste punten over het gehele solistenconcours kreeg, is zij de dagwinnaar. De Bureua Benedictus wisselbokaal werd uit handen federatiebestuurslid Paulus Koops uitgereikt aan Roas Kuipers. Alle zes divisie winnaars mogen op 26 mei 2017 de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel vertegenwoordigen bij De Klank fan Fryslân (blazers), of De Slach fan Fryslân, het provinciale solistenconcours van de OMF in De Lawei te Drachten. Alle andere solisten, duetten, trio’s, kwartetten kunnen zich aanmelden voor deelname aan De Klank fan Fryslân. Het 44e FMDT solistenconcours is op zaterdag 27 januari 2018 in It Geahûs van Garyp, tegenover het pand van de hoofdsponsor. FOTO BEREND YTSMA