Weet waar gestrooid wordt

Dokkum - Weten waar er gestrooid wordt in Fryslân? Sinds afgelopen week kan iedereen de strooiwagens volgen op de provinciale website. Via www.fryslan.frl/gladheidsbestrijding is op de kaart te zien waar de strooiwagens langsrijden en tegelijkertijd strooien.

Er zijn 39 strooiauto’s met een GPS-zender. Hiermee worden ze gevolgd. De informatie op de kaart is 12 uur lang beschikbaar. Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Het is prettig voor mensen om te weten of en waar er gestrooid wordt in Fryslân. Sneeuw en ijs op de weg kan erg verraderlijk zijn. Met deze kaart bieden we een extra service voor de mensen die de weg op gaan bij slechte weersomstandigheden.” Gladheidsbestrijding Zodra er kans is op vorst, komen de strooiwagens in actie om gladheid te voorkomen en te bestrijden op de provinciale wegen. De provincie strooit om gladheid te voorkomen maar ook ter bestrijding van gladheid op het moment dat het sneeuwt of ijzelt. Ondanks het strooien, is er altijd nog kans op gladheid. Dit heeft onder andere te maken met hoe vaak er over de weg gereden wordt en welk type asfalt er op de weg ligt. Strooifeitjes In totaal strooit de provincie meer dan vijf miljoen vierkante meter aan wegen, wat neer komt op meer dan 650 voetbalvelden bij elkaar. Zodra er kans op gladheid is, worden er 19 opzetstrooiers, 22 aanhangstrooiers en bij sneeuwval ook 64 sneeuwploegen ingezet. Gemiddeld heeft de provincie 3000 ton strooizout in opslag. Dit kan elk moment weer worden aangevuld. Naast het strooien van de provinciale wegen werkt de provincie ook samen met andere wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat en verschillende gemeenten. Strooi steunpunten De provincie heeft 7 steunpunten van waaruit gestrooid wordt, namelijk:
  • Bolsward
  • Dokkum
  • Donkerbroek
  • Hardegarijp
  • Scharnegoutum
  • Stiens
  • Wolvega