Leerlingen Piter Jelles !mpulse Kollum overhandigen geldbedrag aan de voedselbank

Kollum - De laatste week voor de kerstvakantie en de laatste week voor de zomervakantie staan op Piter Jelles !mpulse Kollum in het teken van het Communityproject. Tijdens deze twee Communityweken werken de leerlingen van alle leerjaren – in het kader van burgerschap en sociale integratie – samen aan een gezamenlijk project. Afgelopen december stond de Communityweek op !mpulse Kollum in het teken van de voedselbank. Leerlingen organiseerden verschillende acties waarbij geld en goederen voor de voedselbank Kollum werd ingezameld.

De goederen werden al in december verzameld en ingeleverd bij de voedselbank. Vanochtend werd door de leerlingen van Piter Jelles !mpulse Kollum het mooie bedrag van €603,10 overhandigd aan Kees Miedema, vrijwilliger bij de voedselbank. Miedema leidde de leerlingen rond door de voedselbank en vertelde vol passie over het reilen en zeilen van de praktijk van de voedselbank. Naast de uitgangspunten van cross-age-learning en het verwerven van  (sociale) competenties wil het Piter Jelles Impulse Kollum de burgerschapscompetenties onderbrengen in de Communityweek. Burgerschapsvorming brengt leerlingen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Ze maken kennis met begrippen als duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Die kennis komt niet uit het boekje, maar wordt geleerd door te oefenen in de praktijk. Tijdens de Communityweek wordt er tevens geleerd om samen te werken, te organiseren, te overleggen, te plannen en contacten te leggen met mensen buiten de school. Tijdens de Communityweek werkt iedere groep samen met een (externe) begeleider aan een creatieve, zinvolle en serieuze opdracht. De maatschappelijke stage van 30 uur op jaarbasis is opgenomen in de activiteiten in de Communityweken. FOTO SAKE BEERSTRA