CDA eens met koers voor elf sterke dorpen in Achtkarspelen

Buitenpost - Het CDA staat achter de gedachte dat in Achtkarspelen gezorgd moet worden voor elf sterke dorpen. Raadslid Romke van der Wal: “In andere gemeenten is soms gekozen om 1 of 2 kerndorpen aan te wijzen waar alle voorzieningen (sport, onderwijs en ontmoeting) worden geclusterd. De gemeente Achtkarspelen stelt voor om heel bewust te kiezen voor elf sterke dorpen, waar per dorp in ieder geval ruimte moet zijn voor sport, basisonderwijs en ontmoetingsplekken zoals een dorpshuis of een jeugdhonk. Als raadslid maar zeker ook als inwoner van deze gemeente kan ik me daar goed in vinden.”

Onderzoek In het voorjaar van 2016 is een onderzoek uitgevoerd naar alle gemeentelijke accommodaties. Er is onderzoek gedaan naar de staat van de gebouwen maar ook naar de functies die deze gebouwen hebben. Het bleek dat de gemeentelijke accommodaties over het algemeen in goede staat zijn en dus ook goed zijn onderhouden. Daarnaast doen inwoners van de verschillende dorpen veel om het dorp leefbaar te houden door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen. Vervolg Verantwoordelijk wethouder Spoelstra: “Het is een compliment aan al deze vrijwilligers die bezig zijn om het eigen dorp leefbaar te houden door bijvoorbeeld vrijwilliger van de sportvereniging te zijn. Het clusteren van voorzieningen in de grotere dorpen zou goedkoper zijn voor de gemeente maar wij hebben als college in Achtkarspelen een hele bewuste keuze gemaakt door niet puur naar het geld te kijken en op basis daarvan keuzes te maken. Als college vinden we namelijk dat er in elk dorp voorzieningen moeten zijn om de leefbaarheid op die manier te garanderen. Dat kan wanneer ook goed wordt gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden in een dorp zelf. Hierbij valt te denken aan samenwerking tussen sportverenigingen onderling of scholen.” In de raadsvergadering van 16 februari zal blijken of de gemeenteraad het ook eens is met deze koers.