Oudheidkamer Mr. Andreae voor het zomerseizoen weer open

Kollum - Wie de geschiedenis van de Oudheidkamer Mr. Andreae er op naslaat kan niet anders dan tot de conclusie komen dat het er een is van veranderingen.

De eerste expositieruimte werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw gevonden in het voormalige gemeentehuis aan de Voorstraat op een paar zolderkamers. Op een gegeven moment bleek dat niet meer te kunnen, want de ruimte die werd gebruikt had het gemeentebestuur nodig om ambtenaren te huisvesten. Voor de Oudheidkamer bleek geen vervangende ruimte beschikbaar te zijn, de spullen werden opgeslagen in de ''braakschuur''.  Exposeren was toen dus  niet mogelijk. In 1980 kwam er weer licht aan de horizon: het voormalige postkantoor kwam beschikbaar. In augustus 1980 kwam een kleinzoon van de naamgever, Mr. Andreae, uit Londen naar Kollum om de opening te verrichten. Samen met VVV en IVN/Vogelwacht kreeg het gebouw weer een passende functie. Inmiddels zijn we 2017 en zit de oudheidkamer weer zonder expositieruimte, want het voormalige postkantoor werd in 2016 verkocht. Voor de oudheidkamer betekende dit dat er weer omgezien moest worden naar een nieuwe expositieruimte. Uiteindelijk werd die gevonden in het gebouw Oostenburg waar momenteel hard gewerkt wordt om van de beschikbare ruimte een aansprekende expositieruimte te maken. De eerste contouren van hoe het moet worden tekenen zich inmiddels af en de indruk van het bestuur is dat er mogelijkheden zijn om weer een aantrekkelijke vaste expositie te maken met daarnaast ruimte voor wisselende exposities. Een aantal vaste onderdelen zal ook terugkeren: zoals de kruidenierswinkel van vroeger met de bijbehorende balie en er is ruimte voor een filmhoekje waarin de geschiedenis van Kollum in beeld kan worden gebracht.. Een onderdeel, waarvan het bestuur hoopt, dat die deze zomer klaar zal zijn, is gewijd aan het bekende Kollumer Oproer van 1797. Van deze gebeurtenis waren al enkele voorwerpen in het bezit van de Oudheidkamer en door samenwerking met het Museum in Dokkum kan een nog breder beeld worden gegeven. Wel zal de nadruk worden gelegd op de gebeurtenissen, zoals die in en rond Kollum hebben plaatsgevonden. Ideeën over andere onderdelen  zijn er ook: Kollum blijkt in het verleden  enige naam te hebben gemaakt als plaats waar zilversmeden hun beroep uitoefenden. Meer dan voldoende reden om ook daar aandacht aan te schenken. Naast de voorwerpen uit de oudheidkamer maakt het Archeologisch Steunpunt, dat voorheen in Veenklooster was gevestigd ook onderdeel uit van de expositieruimte. Dit onderdeel was tot nu toe voornamelijk gericht op de landschappelijke ontstaansgeschiedenis van de zandgronden van Kollumerland c.a. Dat blijft bestaan, maar er wordt getracht in de nieuwe opzet ook ruimte te bieden aan de geschiedenis van het oostelijk deel van de gemeente, de kleigronden. Samen hiermee wordt het beoogde beeld nog completer. Nu het werk van de timmerman, de schilder en anderen er op zit kan een begin gemaakt worden met de inrichting van de expositieruimte. Het materiaal dat hiervoor noodzakelijk is, is al in Oostenburg, maar wel onder een dikke laag stof. Het zal nog de nodige inspanning kosten voordat in het zomerseizoen de deuren geopend kunnen worden voor het publiek. Dat gaat dan niet meer naar de oudheidkamer, maar naar het Kollumer Museum 'Mr. Andreae', want dat wordt de nieuwe naam voor de oudheidkamer.