Bijeenkomsten voor ondernemers over Leeuwarden-Fryslân 2018

Leeuwarden - Het jaar 2018 komt snel dichterbij. Dat is het jaar waarop Leeuwarden Fryslân (LF2018) de European Capital of Culture is. Het wordt een groots festijn voor iedereen. En als het aan aan de provicie Fryslân ligt vooral ook voor ondernemers. Samen met de kennisinstellingen, betrokkenen uit de regio, Provincie Fryslân, organiseert Merk Fryslân een aantal bijeenkomsten voor ondernemers. Het is voor ondernemers mogelijk je daar voor aan te melden.

De bijeenkomsten hebben een praktisch karakter. Ze geven in korte tijd een goed beeld hoe je als ondernemer kunt aansluiten op LF2018. De kennisinstellingen presenteren het aanbod aan trainingen en workshops. Dat zijn korte en effectieve bijeenkomsten waar je snel je kennis kunt opfrissen. Bijvoorbeeld; hoe zorg ik voor een Duitstalige menukaart? Of wat is sûkerbôle in het Duits? Naast kennis is ook de bekendheid van evenementen van belang. Als je weet wanneer er welk evenement is tijdens LF2018, dan kun je er immers handig op inspringen. Die kalender wordt nu gevuld en is binnenkort beschikbaar. Gedeputeerde Kielstra is opgetogen over de inspanningen. Kielstra: ”Toerisme- en recreatie-ondernemers helpen we nu concreet om goed voorbereid aan de slag te gaan met LF2018. Wat mij betreft wordt 2018 een topjaar voor deze sector. Oh ja, sûkerbôle is Zuckerbrot in het Duits, dan weet u dat alvast!” Een deel van de kosten voor deze sessies worden betaald door de Provincie Fryslân. Andere partners zijn; de Friese kennisinstellingen en Merk Fryslân. Meer weten of aanmelden? Kijk op  www.merkfryslan.nl/hetjaarvoor2018