Jaarvergadering Vogelwacht Kollum e.o. met feestelijk tintje

Kollum - Vrijdagavond vond in De Colle te Kollum een  feestelijke jaarvergadering plaats van de Vogelwacht Kollum e.o.. Dit jaar bestaat de vogelwacht 71 jaar. Een bijna volle zaal met belangstellenden was getuige van de feestelijke jaarvergadering van de Vogelwacht Kollum. De voorzitter Syds Krap heette dan ook iedereen welkom.

De vergaderpunten werden daarna in een hoog tempo doorgenomen en goedgekeurd.  De bestuursleden Willem van der Kooij en Corrie Steringa waren  aftredend. Willem van der Kooij is herkiesbaar, Corrie Steringa is niet herkiesbaar. Het bestuur stelde voor om Klaas de Vries en Uulco Hoekstra te benoemen als nieuw bestuurslid met instemming van de leden. De twee aftredende bestuursleden werd door de voorzitter in de bloemetjes gezet. Na het officiële gedeelte verzorgde Lubbert Boersma een fotopresentatie. Daarna werd er gepauzeerd voor een consumptie en werden er loten verkocht waar men vele mooie prijzen mee kon winnen. Het bestuur ziet terug op een geslaagde avond. FOTO'S SAKE BEERSTRA