Walbeschoeiing Ooster- en Westerdiepswal te Kollum

Kollum - De houten walbeschoeiing aan de Ooster- en Westerdiepswal te Kollum verkeert in een dermate slechte staat, dat er actie moet worden ondernomen.

Het college van burgemeester en wethouders van Kollumerland c.a. heeft besloten om de houten walbeschoeiing te vervangen door gemetselde kademuren. Dit project is onder gebracht in de nieuwe organisatie DDFK-gemeenten, afdeling Openbare Werken, team Ingenieursbureau. De actuele informatie is te vinden op de Facebook pagina Kademuren Kollum: https://www.facebook.com/Kademurenkollum/ FOTO'S SAKE BEERSTRA