Bearn Bilker geeft toelichting op mogelijke namen nieuwe gemeente DFK

Kollum - Niet alleen dhr. A. Stelpstra uit Ferwert (zie Ingezonden stuk NNOF 17 febr. 2017), maar ook ettelijke anderen zeggen tegen mij hetzelfde als wat Stelpstra schrijft over de naamgeving van de nieuwe gemeente die per 1 januari 2019 ontstaat uit Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.  Ik ben blij, dat Stelpstra hierover schrijft en anderen mij dat zeggen, want dat geeft mij de gelegenheid te verklaren hoe de keuze van deze drie namen tot stand is gekomen. Van de 892 inzendingen had men toch wel iets heel origineels verwacht, zo luidt de algemene reactie. De drie voorstellen die op 15 maart ter keuze aan de bevolking worden voorgelegd zijn in alfabetische volgorde: Dokkumerlân, Ie- en Lauwerslân en Noardeast-Fryslân. In menig oog wellicht niet origineel, maar toch best wel voor de hand liggend. Stelpstra kan zich niet voorstellen, dat er nu niet een creatievere en originelere naam in al die inzendingen zat. Ja en nee. Er is, en dat wil ik echt benadrukken, een zeer deskundige commissie mee bezig geweest. Daar ben ik vol lof over. Maar die had de zware taak om drie namen uit te zoeken. En ik moet eerlijk zeggen, ook ik had van te voren iets van: “Goh, daar móet toch een naam tussen zitten waarvan je zegt: Wow, dat is hem!” Maar zo werkt het toch niet helemaal, heb ik gemerkt. We hadden van te voren ook criteria opgesteld. Het mag geen naam zijn die al bestaat, of die sterk doet denken aan een andere naam. Dus iets met Wadden er in, viel al af, want de nieuwe gemeente Waadhoeke heeft al de naam Wadden. Het moet taalkundig, topografisch en historisch allemaal kloppen. En...het moet wervend zijn, in de marketing, toerisme, recreatie en qua sociaaleconomische identiteit, moet het herkenbaar zijn voor het gebied van die nieuwe gemeente, en als het even kan, ook voor een veel ruimer gebied dan alleen deze drie gemeenten. Als je zegt dat het historisch moet kloppen, moet je natuurlijk niet terug grijpen op Middeleeuwse begrippen, het gaat wel om het nu en vooral om de toekomst. Als het om het geografische gaat, kun je als voorbeeld geen Terpenland gebruiken, want dat dekt het hele gebied niet. Zo kan ik diverse voorbeelden op noemen. Zulke discussies voerde de commissie naamgeving constant en de keuze is dan ook in enkele sessies tot stand gekomen.

Het viel op dat veelal dezelfde namen werden genoemd, rondom categorieën als de Wadden, terpen, de Wouden (Wâlden), waters, Dokkum, de riviertjes die hier stromen, enz. Maar zoals de terpen niet het totale gebied beslaan, zo geldt dat ook voor de Wouden, daarom zag je ook wel veel combinaties. In die meest genoemde categorieën hebben we dan ook gezocht, want we wilden ook recht doen aan de ideeën en voorstellen, die ingeleverd waren. Dokkumerlân hebben wij op het lijstje gezet, omdat het erg veel in diverse combinaties is genoemd. Het is als merknaam ijzersterk. Iedereen in het hele land weet waar het ligt, zeker bij de Elfstedentocht is het zelfs wereldberoemd. Bovendien, niet onbelangrijk, is het ook historisch een sterke naam. Het uitgestrekte platteland, met fraaie landschappen en Dokkum. Ferwert-Ferwerderadiel, Kollum-Kollumerland, (destijds) Dantumawoude-Dantumadiel, zulke namen zijn in de late Middeleeuwen al ontstaan, dus waarom dan niet die traditie voortgezet, zeker in dit geval, omdat die goed te combineren is met de andere criteria. Ik merk, ook bij Stelpstra, dat als het om Dokkumerlân of Dokkum gaat, men nog wel eens het (anti-Dokkum) sentiment laat spreken, maar daar kon en wilde de commissie natuurlijk geen rekening mee houden. Vervolgens Ie- en Lauwerslân. Zeer veel suggesties gaven iets aan met de Lauwers, of de Ee, of een combinatie daarvan. Ee kon niet, Lauwers kon niet, maar Ee en Lauwers samen wel, want dat doorstroomt het hele gebied en in sommige delen is het de grens. Het is water en het verbindt de gemeenten. Het legt de klemtoon op het recreatieve en het toeristische. Bovendien verwijst het naar het Lauwersmeer, de grote toeristische en recreatieve trekker in de nieuwe gemeente. Er zijn wel meer gemeentenamen met water, zoals Aa en Hunze, Fryske Marren, Wijdemeren, Dinkelland, Zaanstad en Lingewaal. Noardeast-Fryslân. Dat is heel herkenbaar voor ons hele gebied. Je weet meteen waar je het over hebt. De naam werd in diverse variaties veel genoemd. Het was altijd al een begrip, van ooit een busonderneming, tot tal van instellingen, bedrijven, zo ook het nieuwsblad voor onze streek. Dat vinden we allemaal heel vanzelfsprekend. In feite is die naam er al en wordt overal gebruikt. De naam bedekt meteen het hele grondgebied en is ook in het bedrijfsleven en in de toeristische sector al lang een begrip. Ik hoop dat er goed wordt nagedacht en goed met elkaar over wordt gepraat welke naam nu het beste bij ons past. 15 maart mag u dan uw eigen keuze maken! Alvast dank. Bearn Bilker Voorzitter Kommisje Nammejouwing DFK