24-uurs AED-netwerk in Kollumerzwaag en Veenklooster

Kollumerzwaag - KOLLUMERZWAAG - Er wordt hard gewerkt aan het opzetten van een 24-uurs AED-netwerk in Kollumerzwaag en Veenklooster. Dit naar aanleiding van de vraag van dorpsgenoot Erik Visser, of er ook AED’s in Kollumerzwaag zijn en of hiervoor een protocol beschikbaar is.

Het Plaatselijk Belang en Erik hebben samen in kaart gebracht hoeveel AED’s er in beide dorpen aanwezig zijn. De AED’s zijn veelal binnen openingstijden van het betreffende bedrijf beschikbaar. Een aantal AED-eigenaren heeft aangegeven hun AED ook ’s nachts beschikbaar te willen stellen, nadat hun AED in een buitenkast geplaatst wordt. Er zijn op dit moment in Kollumerzwaag en Veenklooster 4 AED’s en mogelijk komen er nog enkele bij. De meeste AED-eigenaren hebben hun AED aangemeld bij het landelijke netwerk van Hartslagnu.nl. Hiermee wordt er via de meldkamer (nadat er 112 gebeld is) een sms gestuurd naar mensen die met een AED kunnen werken, om de AED op het betreffende (AED-)adres op te halen en naar het slachtoffer te gaan.
De volgende stap is om een netwerk samen te stellen van gediplomeerde AED-bedieners. Wie AED-gediplomeerd is, kan zich bij Plaatselijk Belang aanmelden om zodoende de dorpsbewoners 24 uur per dag te kunnen helpen. Deze aanmelding kan via pb@kollumerzwaag.nl. Voor de AED- gediplomeerden die zich aanmelden voor het netwerk, zal er op korte termijn een bijeenkomst georganiseerd worden in de Trije Doarpen. Tijdens deze bijeenkomst zullen zij zich gezamenlijk aanmelden bij Hartslagnu.nl, zodat de meldkamer hen een sms kan sturen bij een reanimatie. Dit zijn de huidige eigenaren van de AED’s in Kollumerzwaag en Veenklooster: - V.V. Friese Boys - Fysiotherapie De Trije Doarpen - PTH - Taxi NOF Mochten er meer mensen in het bezit zijn van een AED maar nog niet in bovenstaande rijtje staan worden zij verzocht om contact op te nemen met pb@kollumerzwaag.nl