Nieuwbouwlocatie Gysbert Japicxstrjitte wordt bouwrijp gemaakt

Kollum - Er is veel bedrijvigheid aan de Gysbert Japicxstrjitte in Kollum. De gemeente Kollumerland c.a. heeft opdracht verstrekt tot het bouwrijp maken van deze locatie. In opdracht van Thús Wonen worden hier dit jaar vijftien levensloopbestendige woningen gerealiseerd. Dit nieuwbouwproject is een gezamenlijk project van Thús Wonen en de gemeente Kollumerland c.a.

De gemeente zorgt er voor dat de infrastructuur aangelegd wordt, waarna Thús Wonen de woningen laat bouwen door aannemer Dijkstra Draisma. Tijdens een informatieve bijeenkomst op het gemeentehuis zijn de direct omwonenden van de bouwlocatie geïnformeerd over de plannen. Deze bijeenkomst van donderdag 16 februari werd goed bezocht en de reacties waren positief. Nadat de locatie bouwrijp is gemaakt kan gestart worden met de bouw. Als het weer niet een spelbreker is, dan gaat Thús Wonen de woningen aan het einde van dit jaar opleveren. De levensloopbestendige woningen zijn bestemd voor twee verschillende doelgroepen. Er worden tien woningen gebouwd voor een-twee persoonshuishoudens en vijf woningen voor drie- of meerpersoonshuishoudens. De levensloopbestendige woningen hebben een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Alle woningen worden medio mei/juni gepubliceerd voor woningzoekenden op de website van Thús Wonen. FOTO'S SAKE BEERSTRA