Naar één ChristenUnie in DFK-verband

Dokkum - Recent hebben de gezamenlijke ChristenUnie besturen van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DFK) besloten tot het oprichten van een werkgroep met drie hoofdtaken: het komen tot het vormen van een nieuw ChristenUnie bestuur DFK, het samenstellen van een kieslijst en een verkiezingsprogramma.

Inmiddels is de werkgroep met vertegenwoordigers uit de huidige drie afdelingen met ondersteuning van Perspectief, de jongeren organisatie van de ChristenUnie Fryslân, van start gegaan.  Mede aan de hand van het door het landelijk partijbureau gemaakte algemene stappenplan zal de werkgroep een voor deze regio van toepassing zijnde stappenplan maken.  Op deze wijze hoopt de werkgroep op een voor de ChristenUnie goede manier toe te werken naar de DFK gemeenteraadsverkiezingen in november 2018. Contactpersoon vanuit de werkgroep voor dit fusieproces is Pieter Sijtsma uit Dokkum, tel. 0519 - 295561