Klas 3 Lauwers College Kollum maakt kennis met (S)Cool on Wheels

Kollum - Leerlingen van klas 3 VMBO Sport, Dienstverlening en Veiligheid van het Lauwers College uit Kollum deden donderdag mee aan een clinic (S)Cool on Wheels van Sport Fryslân. Docent Bernard Woudt vertelde in de klas hoe hij in een (sport)rolstoel terechtkwam en wat zijn ambities zijn. Daarna ervoeren de leerlingen zelf hoe het is om in een rolstoel te zitten: zij leerden omgaan met de rolstoel en gingen basketballen.

Wat is een handicap? Ben je anders met een handicap? Leef je een ander leven? Het omgaan met mensen met een handicap roept bij leerlingen in het onderwijs regelmatig gevoelens van onwennigheid en onwetendheid op. (S)cool on Wheels maakt leerlingen bekend en vertrouwd met de gehandicaptensport. Door de clinic krijgen leerlingen meer begrip voor mensen met een handicap. Het project (S)Cool on Wheels is een initiatief van Fonds Gehandicaptensport. Deze clinic wordt gefinancierd door Fonds Gehandicaptensport, gecoördineerd en is mede mogelijk gemaakt door Sport Fryslân. Sport Fryslân vindt dat iedereen moet kunnen sporten en steunt daarom dit project van harte. FOTO'S SAKE BEERSTRA