Leden en relaties van LTO en Rabo ‘in gesprek met Ruud’

Dokkum - ‘De agrarische sector staat voor dynamische tijden, daar is geen twijfel over’. Dit zei Ruud Huirne, directeur Food & Agri Rabobank, woensdag 1 maart op een gezamenlijke middag van LTO Noord Dongeradeel en Rabobank Noordoost Friesland. Ruim 150 leden en relaties van LTO en de Rabobank kwamen naar Theater Sense in Dokkum om de bijeenkomst bij te wonen.

Ids de Groot, voorzitter van LTO Noord Dongeradeel, opende de bijeenkomst door aan te geven dat de landbouw een belangrijke trekker van de economie is en vroeg zich af of dit op waarde wordt geschat. ‘De sector heeft al vele veranderingen doorgemaakt en kent vele uitdagingen. In deze regio is er sprake van een overgang van kleine bedrijven naar grote gespecialiseerde bedrijven. Ondernemers  die met passie, positief en resultaatgericht, het initiatief tonen om te kunnen voldoen aaneen optimale publieke acceptatie voor de wijze van produceren. Het is van groot belang dat de bank de ondernemer steunt in deze transitie.’ Ruud Huirne vertelde over de rol van Nederland als exportland, de concurrentiekracht en het onderscheidend vermogen. Door een grote honger naar frites en chips in vooral opkomende markten,voorziet hij een groei van de vraag naar Nederlands pootgoed van ca. 400.000 ton per jaar tot en met 2020.Ook de zuivelmarkt is op weg naar een herstel, maar zal in de toekomst meer kenmerken vertonen van een ‘varkenscyclus’. Overschotten en tekorten zullen elkaar afwisselen, doordat aanbieders massaal reageren op de hoogte van de prijzen, maar tegen de tijd dat deze reactie doorwerkt op het aanbod, kan de prijs alweer omgeslagen zijn.‘De markt is fundamenteel veranderd. De lineaire tijd is echt voorbij.Lang heeft Rabobank zich beperkt tot traditioneel financieren, maar nu zoeken we als bankmeer dan ooit naar innovatieve instrumenten.’ Er was ruimte voor vragen en een open discussie, zodat de belofte van de uitnodiging ‘In gesprek met Ruud’ ook werd waargemaakt. In reactie op de rol van de Rabobank in het fosfaatdossier gaf Huirne aan: ‘Ik besef dat het akkoord zeer ingrijpend is, maar ik onderstreep de noodzaak voor 2017 en voor de jaren daarna. Dit pakket is nodig om derogatie veilig te stellen. Hiermee kan de Nederlandse veehouderij haar toekomstperspectief behouden.’ Samenwerking tussen ketenpartijen die actief zijn met de productie van voedsel, melk en/of aardappelen en de groene omgeving noemde Ruud Huirne essentieel om toekomstige uitdagingen aan te kunnen gaan. ‘Toon leiderschap en zorg dat je invloed krijgt.’ Durk Mous, directievoorzitter van Rabobank Noordoost Friesland, sloot de bijeenkomst af met de woorden: ‘Blijf op de weg naar een nieuw evenwicht ook vooruitkijken. Een bedrijf met een financieringsvraag vanuit zijn kracht zullen we zeker steunen.’ FOTO ANJA BROUWER