Vleugjes herinneringen bij sloop oude kleuterschool/apotheek in Harkema

Harkema - Een kraan schuift een groot aantal bakstenen op een bult. Op een afstandje aanschouwt een vrouw het tafereel met een zekere weemoed. Haar oude school wordt afgebroken om plaats te maken voor appartementen.

In het gebouw aan de Nijebuorren in Harkema zette ze haar eerste stappen in het onderwijs. Alhoewel onderwijs. Het waren de jaren de zestig en op kleuterschool Bernewille - het pand dat ze tegen de vlakte ziet gaan - was het tekenen en kleuren, liedjes zingen en spelen geblazen. Momenteel gaat het heel anders in de kleutergroepen, weet de mevrouw. Vleugjes herinneringen komen boven als ze aan de (speel)tijd op Bernewille denkt. Het zijn flarden van beelden uit lang vervlogen tijden. Ook anderen die even een kijkje nemen bij de sloop, hebben een verhaaltje over de kleuterschool. Bernewille was er - volgens hen - in een tijd dat een kind nog een kind kon en mocht zijn. ,,Dat is nu niet meer zo”, is de opvatting over de huidige gang van zaken in de laagste groepen van het basisonderwijs. Bernewille werd ruim zestig jaar geleden gebouwd, na de invoering van de wet op het kleuteronderwijs (1955). Drie decennia later was het afgelopen met Bernewille, nadat de wet op het basisonderwijs in werking was getreden. Hierdoor fuseerden kleuter- en lagere scholen tot basisscholen met acht groepen. Na een periode van leegstand kwam er een apotheek in de voormalige kleuterschool. De apotheek van Harkema verhuisde ruim drie jaar geleden naar het nieuwe gezondheidscentrum in het dorp dat eveneens aan de Nijebuorren is gevestigd. De sloop van het gebouw wordt naar verwachting deze week afgerond. Het nieuwe complex dat op de plaats van de oude kleuterschool en apotheek verrijst, omvat tien zogeheten zorggeschikte appartementen. Deze zijn verdeeld over twee bouwlagen. De behoefte aan zorggeschikte woningen zal de komende jaren flink toenemen, weet de gemeente Achtkarspelen. In het gebied bij de kruising van de Nijebuorren-Nijkamp in Harkema staan nog meer veranderingen op stapel. Het oude gymnastieklokaal wacht eveneens de slopershamer. Op dit moment is postduivenvereniging De Adelaar nog in het gebouw gevestigd. De Adelaar krijgt een nieuw onderkomen naast sporthal De Fûgelkamp. Met de realisatie van dit lokaal is al een begin gemaakt. Bij de sporthal worden ook de nieuwe banen van tennisvereniging De Harkema aangelegd. Op de plaats van het huidige tenniscomplex aan de Nijebuorren en het gymnastiekgebouw komen naar verwachting ook appartementen. TEKST EN FOT ATZE H. VAN DER PLOEG