Kollumer traditie: pootaardappelen uitdelen op biddag voor gewas en arbeid

Kollum - De ZWO-commissie van de PKN gemeente Kollum zal op biddag voor gewas en arbeid, woensdag 8 maart,  na de kerkdienst een pootaardappel uitreiken. Een mooie Kollumer traditie: de aardappel poten en de opbrengst met dankdag schenken aan de plaatselijke voedselbank.

Op deze manier  biedt het ZWO op een heel concrete manier hulp aan de arme kant van de samenleving. Het afgelopen jaar was er een goede oogst-opbrengst en kreeg de commissie warme steunbetuigingen van gemeenteleden en andere sympathisanten. Door deze actie hebben uiteindelijk veel cliënten van de voedselbank een behoorlijk voedselpakket mogen ontvangen. De ZWO-commissie hoopt op een grote opkomst in de Maartenskerk.