Teenznight van PKN Kollum in Paradiso Bar

Kollum - Teenznight van PKN Kollum en Johnny de Vries van de Paradiso Bar in Kollum sloegen afgelopen vrijdagavond de handen ineen voor een Teenznight die in het teken stond van verleidingen.

Teenznight  is een club jeugd in de leeftijd van 12 tot en met 16 die eens in de maand gezellig bij elkaar komen om leuke dingen. Het thema 'Verleidingen' werd uitgebreid besproken. Zo kwamen onderwerpen als drank, drugs en geld aan de orde. Na een uitgebreide rondleiding van Johnny de Vries werd aan de jeugd een aantal stellingen voorgelegd waar ze hun mening over moesten vormen. Uiteindelijk werd ingezien dat bijvoorbeeld een avondje uit gewoon leuk kan en moet zijn en dat je altijd voor keuzes staat. Er zijn op dit moment meer dan 45 jeugdleden die eens per maand de Teenznight bezoeken en elkaar ontmoeten om leuke en soms serieuze zaken te bespreken. FOTO SAKE BEERSTRA