Nederlandse Kampioenen gehuldigd tijdens Jaarvergadering PB Kollumerzwaag

Kollumerzwaag - Op dinsdag 7 maart hield het Plaatselijk Belang Kollumerzwaag en Veenklooster haar jaarlijkse ledenvergadering in het dorpshuis De Trije Doarpen in Kollumerzwaag, met medewerking van Teake van der Meer. Iedereen werd welkom geheten  door voorzitter Edger Klaver. De vergaderpunten werden daarna in een hoog tempo doorgenomen en goedgekeurd. 

De twee vacatures  van 2016 zijn inmiddels ingevuld. Haije van der Zaag en Pieter Drijfhout hebben plaats genomen in het bestuur. Aftredend en niet herkiesbaar was Klaas Bijlsma en Ale Bouma.  Ale Poelstra en Douwe Keegstra zijn voorgedragen als nieuw bestuurslid. Na het financieel verslag  van penningmeester Wiebe Kamminga  werden de Nederlandse Kampioenen - SVK senioren B: groepsspringen A/B lijn gehuldigd: Anna Nuveld, Anna Nelia Bijker, Alissa Westerhof, Tineke Postma, Martha Rosier, Wytske van der Veen, Sjoerdje Janna Venema, Ytje de Jong, Sylke Broersma en Margreet Oevering. Dit werd gedaan door wethouder Jelle Boerema van de gemeente Kollumerland c.a. Na de pauze trad Teake van der Meer op. Het bestuur van Plaatselijk Belang Kollumerzwaag en Veenklooster kijkt  terug op een goed gevulde en interessante ledenvergadering. FOTO'S SAKE BEERSTRA