Frisian Ports formaliseert samenwerking

STAVOREN - Op 3 maart ondertekenden bestuurders van de F4 gemeenten, Harlingen, De Fryske Marren, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een overeenkomst om de samenwerking op het gebied van havenbeleid en –beheer te formaliseren. De Havengemeentes dragen een bedrag van € 5000,- per jaar bij aan Frisian Ports.

Een aantal jaren geleden is door de F4 gemeenten en Harlingen gestart met het verkennen en intensiveren van de samenwerking op het gebied van beroepsgoederenvervoer over water. Deze samenwerking heeft de naam "Frisian Ports" gekregen. Een van de belangrijkste redenen is om gezamenlijk beter op de kaart te staan op landelijk en Europees niveau. De herkenbaarheid van de havens van Fryslân kan veel beter. De formele status van Frisian Ports ondersteunt Lobby Noord NL (lobby voor verkeer en vervoer in Noord Nederland). Hierdoor zijn de kansen op Europese- en Rijkssubsidies voor infrastructurele en andere havengerichte investeringen aanzienlijk groter.

Beroepsgoederenvervoer over water is belangrijk voor het Friese vestigingsklimaat. Bedrijven moeten kunnen kiezen uit verschillende manieren van vervoer. Samen willen de havengemeenten ook de zogenaamde Model Shift bevorderen. Het gaat dan om minder vervoer over de weg en meer via het water. Dit levert niet alleen minder uitstoot van schadelijke stoffen op, maar bevordert ook de doorstroming van het wegverkeer en in levert in veel gevallen ook een kostenverlaging op (voor bedrijven). Dit zijn belangrijke voorwaarden voor bedrijven om in de toekomst ook concurrerend te kunnen zijn. Het verduurzamen van het vervoer over water zelf staat ook hoog op de agenda van Frisian Ports door duurzame havenvoorzieningen aan te leggen en in te zetten op duurzame brandstoffen zoals LNG.