Coalitie Achtkarspelen bezuinigt niet op sociaal cultureel werk

Buitenpost - In de afgelopen weken hebben ‘t Koartling in Buitenpost en Het Clubhuis in Harkema in de media kenbaar gemaakt dat ze zich zorgen maken over het accommodatiebeleid. Er werd onder andere aangegeven dat de subsidie voor sociaal cultureel werk zou verdwijnen. Het CDA geeft heel duidelijk aan dat er niet gekort zal worden op de subsidie voor het sociaal culturele werk. Waar wel naar gekeken wordt zijn bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden. Op dit moment krijgen ’t Koartling te Buitenpost en het Clubhuis in Harkema deze werkzaamheden indirect betaald doordat ze beheerders vanuit de gemeente in dienst hebben.

Raadslid Romke Van der Wal: “Het kan niet zo zijn dat er onderscheid in dorpen wordt gemaakt ten aanzien van de schoonmaakwerkzaamheden. Wij trekken daarin één lijn maar snappen tegelijkertijd ook dat wanneer er meer sociaal-cultureel activiteiten plaatsvinden in een dorpshuis hier meer tegenover mag staan. Vandaar dat het CDA donderdag nogmaals zal vragen om meer budgettaire ruimte te creëren voor het sociaal cultureel werk in Achtkarspelen. Op deze manier willen we dat het sociaal culturele werk in de gemeente Achtkarspelen is geborgd, en er niet langer sprake van ongelijkheid tussen de dorpen en dat zijn de subsidiestromen transparant zijn. Doel accommodatiebeleid Het CDA heeft in november 2014 het initiatief genomen om in Achtkarspelen te komen met een helder accommodatiebeleid. Als CDA willen we namelijk duidelijkheid over eigenaarschap, aansprakelijkheid en verdeling accommodaties over de dorpen. Bovenal is er al langer een politieke wens om inzichtelijk te krijgen hoe met accommodaties in de gemeente Achtkarspelen wordt omgegaan zodat er één lijn getrokken kan worden en er in de basis geen onderscheid wordt gemaakt in dorp A t.o.v. dorp B. Geen bezuinigingen Van der Wal: “Laat één ding duidelijk zijn, het accommodatiebeleid gaat niet over bezuinigingen op de accommodaties in onze gemeente. Wij kiezen juist heel bewust voor het niet realiseren van deze bezuiniging omdat dit beleid niet ten koste mag gaan van de voorzieningen in de dorpen, wij stonden en staan voor 11 sterke dorpen”. Volgens de CDA-fractie kan er met dit accommodatiebeleid slimmer worden omgaan met de inzet van de accommodaties en de bezetting daarvan. Een hogere bezetting betekent meer opbrengsten voor de eigenaar/pachter. Ook ontstaat er ruimte om op dorpsniveau meer samen te werken zodat je verschillende functies qua gebouwen maar ook qua mensen kunt combineren.