Veel onderhoud gepleegd aan landschap Noardlike Fryske Wâlden

Noardburgum -  Veel boeren in de Noardlike Fryske Wâlden zijn deze winterperiode druk bezig geweest met het onderhoud aan elzensingels en houtwallen. Tientallen kilometers landschapselementen zijn gesnoeid en gekapt. Het landschapsonderhoud stopt voor 15 maart, het begin van het broedseizoen.

Her en der lijkt er sprake van kaalslag in de weilanden. “Dat is misschien een vreemd gezicht, maar wel een goede zaak”, zegt interim-voorzitter Wout van Vulpen van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). “Eens per 21 jaar is het nodig om een boomsingel vrijwel geheel te kappen. Dan krijg je de jaren erna weer een sterke singel.” Het coulisselandschap in de Noardlike Fryske Wâlden telt 3.600 kilometers aan elzensingels en dykswâlen. De bomen en onderbegroeiing hebben regelmatig onderhoud nodig.

Waardevol

De leden van de NFW snoeien om de zeven jaar overhangende takken uit de bomen en kappen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen. Zo blijven ze gezond en waardevol voor de biodiversiteit. Ieder lid van de vereniging NFW heeft een Veldgids Landschapselementen. In deze gids staan praktische richtlijnen voor het beheer van het coulisselandschap en het verbeteren van de kwaliteit ervan. 

Biodiversiteit

Afgelopen week heeft de NFW excursies georganiseerd voor leden en beheerders van landschapselementen. “We zijn met schouwcommissieleden en Landschapsbeheer Friesland het veld in geweest voor praktische uitleg met extra aandacht voor de onderbegroeiing in de singels”, vertelt Van Vulpen. Zo is de boeren duidelijk gemaakt hoe ze het beste kunnen snoeien en zagen bij de eindkap. “Doel is de kwaliteit van biodiversiteit te bevorderen. Goed beheer moet leiden tot een optimale leefomgeving voor bijzondere soorten als de gekraagde roodstaart, bosvogels, vleermuizen en insectensoorten als vlinders en bijen. Ook zijn de elzensingels en houtwallen schuilplaatsen voor reeën.” 

Afspraken

Op het bureau van de NFW in Burgum zijn alle landschapselementen digitaal verwerkt. Met de landeigenaren zijn individuele beheercontracten opgesteld. Voor het onderhoud aan het landschap ontvangen de beheerders een vergoeding. “Door vooraf goede afspraken met de boeren te maken, weten zij precies aan welke voorwaarden ze moeten voldoen en neemt de kwaliteit van het beheer toe.” Een onafhankelijke en objectieve schouwcommissie van de NFW voert administratieve controles en veldcontroles uit om te beoordelen of de beheerders hun verplichtingen goed nakomen. Deze schouw vindt in de zomer en de herfst plaats.

FOTO MARCEL VAN KAMMEN