VVE Thuis gestart in Kootstertille

Kootstertille - De eerste jaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders spelen hierbij een hele grote rol. De manier waarop ouders spelen en praten met hun kind heeft veel invloed op de ontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen spelenderwijs veel leren en VVE thuis helpt hierbij. In maart 2017 is VVE Thuis van start gegaan in Kootstertille, dit loopt door van peuteropvang De Bernejister van TIKO Kinderopvang naar groep 1 en 2 op basisscholen De Merlettes en De Balkwar.

Wat is VVE Thuis: VVE Thuis is een programma voor ouders met kinderen van 3 -6 jaar. Ouders krijgen activiteiten die zij thuis kunnen doen aangeboden en deze activiteiten sluiten aan bij het thema van de peuteropvang of basisschool. Zo leren kinderen nog meer en ouders krijgen tips over hoe zij hun kind thuis kunnen ondersteunen en stimuleren. De nadruk ligt op de taalontwikkeling, maar daarnaast komt ook de denk- en sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen aan bod.  Materialen: Ouders krijgen bij elk thema een themaboekje, hierin staat welke activiteiten zij kunnen doen en hoe zij dat het beste kunnen doen. Het zijn leuke activiteiten zoals praatplaten, puzzels, voorlezen, knutselen, bewegen, etc. Tevens krijgen ouders leuke materialen aangeboden, zoals een leesboek, knutselmateriaal of een spel. Deze materialen zijn gratis voor ouders.  Ondersteuning: Ouders hoeven VVE Thuis niet alleen te doen. Bij ieder thema is er een ouderbijeenkomst op de peuteropvang of de basisschool. Ouders krijgen dan duidelijke uitleg over de activiteiten en informatie over de ontwikkeling van de kinderen. Doordat kinderen niet alleen op de peuteropvang of basisschool met het thema bezig zijn, maar ook thuis, vergroot dit het effect op de ontwikkeling. VVE Thuis biedt ouders vooral veel tips en materialen om op een leuke manier samen met hun kind bezig te zijn.