DDFK viert het recht op onderwijs tijdens jaarlijkse Dag van de Leerplicht

Dokkum - Op 16 maart 2017 vieren de DDFK-gemeenten het recht op onderwijs tijdens de jaarlijkse Dag van de Leerplicht. Vier wethouders gaan de gemeenten in en brengen een bezoek aan één van de scholen in hun gemeente. En dat doen zij niet alleen: ook de leerplichtambtenaren zullen deze week hun gezicht laten zien op alle basisscholen binnen het DDFK-gebied.

De meeste kinderen gaan gewoon naar school. Leerplichtige kinderen die niet naar school gaan, niet bij een school staan ingeschreven, langdurig of regelmatig verzuimen, komen in beeld bij leerplicht. De inspanningen van de leerplichtambtenaar vormen een schakel in de begeleiding van leerplichtige jongeren in hun onderwijsloopbaan. Daarvoor zijn goede afspraken nodig met de scholen. Deze zijn vastgelegd in het Handboek Leerplicht Primair Onderwijs Fryslân. Tijdens de schoolbezoeken zullen de wethouders en de leerplichtambtenaren een exemplaar van het handboek uitreiken aan de scholen. Het doel van de Dag van de Leerplicht is het onder de aandacht brengen van de leerplicht bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar nog steeds zijn er jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Door meer bewustzijn te creëren en jongeren te stimuleren door te zetten, kan schooluitval teruggedrongen worden.