Veel belangstelling voor jaarvergadering Plaatselijk Belang Kollum

Kollum - Veel belangstelling op dinsdagavond 14 maart voor de jaarvergadering Plaatselijk Belang Kollum. Deze vond plaats in De Colle. Yme Westra heette iedereen welkom. Tijdens ledenvergadering was er een jaaroverzicht van de activiteiten van het Plaatselijk Belang Kollum. Wijkagente Winny Kleijn gaf uitleg over haar werkzaamheden in Kollumerland. Nieuw bestuurslid: Trudy Meijer als secretaris. Aftredend: Shirley van der Bij en Peter Kooistra.

Korfbal Team Havic C1 werd gehuldigd door wethouder Jelle Boerema van de gemeente Kollumerland c.a. Havic C1. is een combinatieteam van de verenigingen Kv Harkema en Kv Invicta. Dit team is zowel op het veld als in de zaal Nederlands Kampioen geworden in 2016. Het team bestaat uit de dames Danique van der Meulen, Elisa Zijlstra, Shana van der Meer, Margriet Kootstra, Amber van Doorn, Teske Kroes, Nynke Batema en de heren Thomas Visser, Maarten Piersma, Rien van der Laan, Jelmer Holwerda, Pieter Christiaan van der Woude en Thomas de Vries. Zij worden begeleid door trainers/coaches Anton van Doorn, Peter Holwerda, Klaas Visser, Meriam van der Meulen en de verzorging wordt op zich genomen door Joop Pander. Na de pauze trad het trio “GeDoBr” op, bestaande uit Geert Hager, Douwe Wobbes en Brugt Vries. De mannen komen uit de Wâlden en kennen elkaar van de Nieuwjaarsrevue van Kootstertille. Ze zijn al jaren te vinden in de Friese top 100 met ‘It buske fan de baas’. Ze brachten een liedjesprogramma over ‘Echte Keardels’’. FOTO'S SAKE BEERSTRA