Muzikale middag met Amusementskoor “Haven in Zicht”

Ferwert - Op dinsdagmiddag 14 maart 2017 verzorgde het Amusementskoor Haven in Zicht uit Burum, een optreden in Foswert te Ferwert.

Op de accordeon begeleidde Joze Boon het koor en de liederen zoals “Sofietje”, Droomland, Que sera sera en “Fannacht hie ik in frjemde dream” vielen enorm in de smaak. Na de pauze werd volop meegezongen en aan het eind volgde een hartelijk applaus en de uitnodiging om in de toekomst nogmaals een optreden te verzorgen. Het was een geweldige middag voor zowel het koor als de toehoorders. Deze muzikale middag werd mede mogelijk gemaakt door Hoek Agro te Ee, en de Bruna en Blokker uit Kollum. Het Amusementskoor is bezig met het verzorgen van een muzikale middag voor verzorgingshuizen in de regio Noard-East Fryslân. Dit tegen een gereduceerde prijs omdat de ouderen niet de dupe mogen worden van bezuinigingen. De volgende optredens worden gehouden in Metslawier (28 maart) en daarna in Ternaard.