Friese scholieren regisseren politieke besluitvorming

Leeuwarden - LEEUWARDEN - De 26e editie van het Fries Jeugdparlement was een daverend succes. Drie dagen lang speelden ruim tachtig leerlingen uit heel Friesland met een vertegenwoordiging van de RSG Magister Alvinus uit Sneek het provinciaal bestuur na. De middelbare scholieren verdiepten zich in actuele kwesties en formuleerden hierbij inhoudelijke voorstellen. Tijdens een slotdebat waren hun ideeën onderhevig aan een stemming in de ‘Steateseal fan it Provinsjehûs’. Het Fries Jeugdparlement werd aan de hand van videoreportages vastgelegd door een persgroep, gevormd door een aantal scholieren.

LEEUWARDEN - De 26e editie van het Fries Jeugdparlement was een daverend succes. Drie dagen lang speelden ruim tachtig leerlingen uit heel Friesland met een vertegenwoordiging van de RSG Magister Alvinus uit Sneek het provinciaal bestuur na. De middelbare scholieren verdiepten zich in actuele kwesties en formuleerden hierbij inhoudelijke voorstellen. Tijdens een slotdebat waren hun ideeën onderhevig aan een stemming in de ‘Steateseal fan it Provinsjehûs’. Het Fries Jeugdparlement werd aan de hand van videoreportages vastgelegd door een persgroep, gevormd door een aantal scholieren.

 

De leerlingen hadden één doel: een proefhoudend voorstel formuleren én aangenomen krijgen, op het gebied van verschillende onderwerpen. Deze editie waren dat: Fairtrade, LF2018, Ganzenaanpak, RUG/Campus Fryslân, Friese Taal, Jongerenparticipatie, Omrop Fryslân en Windpark Fryslân. Dag 1 en 2 waren voorbereidend: vergaderen, deskresearch en gesprekken met ambtenaren, statenleden en fractiemedewerkers. Ook zochten de scholieren contact met externe partijen zoals GPTV, Omrop Fryslân, de NUON of de omgevingsadviesraad Nij Hiddum-Houw.

 

Op de derde – tevens laatste – dag vond een slotdebat plaats, waarbij kritische tegengeluiden in het rond vlogen en de scholieren elkaar sterk aan de tand voelden. Meermaals werden politieke instrumenten zoals moties en amendementen ingezet, om invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Het Fries Jeugdparlement is klaarblijkelijk geen spel: een aantal leerlingen beschouwt het als een eerste stap naar een politieke loopbaan. Het feit dat aangenomen voorstellen daadwerkelijk worden gerealiseerd, voerde de druk eveneens op.

 

Van de acht voorstellen zijn er vier aangenomen, waaronder een ludieke fotowedstrijd waarmee extra aandacht (onder jongeren) wordt gestimuleerd voor Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Na een intensief debat, sloot gedeputeerde Sander de Rouwe officieel het Fries Jeugdparlement. Hierna was er een feestelijke gelegenheid in Grand-Café de Walrus, om gezellig na te praten.