Informatieavond erfbeplanting Groene Dorpen-Broeksterwâld

Broeksterwâld - Particulieren met een erf in het dorpsgebied van Broeksterwâld kunnen ook dit jaar nog meedoen aan het project ‘Groene Dorpen’ van bureau Stek en Streek uit Assen. Een project gericht op de versterking van karakteristieke erf- en dorpsbeplanting in de streek. De deelnemers dragen daar aan bij door de aanplant van erfbomen, hoogstamfruitbomen, hagen en singels op een feestelijke plantdag in het najaar. De eerste groep deelnemers doet dit al aanstaande zaterdag 8 april.

De projectuitvoering is mede mogelijk door een bijdrage uit de provinciale subsidieregeling Natuur en Landelijk Gebied Fryslân, onderdeel Landschap en cultuurhistorie. Dat houdt in dat er voor het maken van een erfbeplantingsplan, het plantgoed en de aanleg een subsidie wordt verleend. De deelnemers betalen daarnaast een eigen bijdrage, maar verdienen ook in met het eigen werk bij de aanplant. Door de collectieve opzet is ‘Groene Dorpen – Broeksterwâld’ bovendien een praktisch en leuk project, dat bijdraagt aan de saamhorigheid. Op donderdag 30 maart om 20.00 uur is er een informatieavond in dorpshuis ‘De Pipegael’ in Broeksterwâld. Eerst zal Gerard Wezenberg van Stek en Streek de opzet van het project toelichten. Daarna presenteert hij de mogelijkheden om erven te beplanten met inheemse bomen en struiken, in een stijl die goed bij de streek en bewoners past. Belangstellenden kunnen voor informatie of aanmelding ook vooraf al contact opnemen via stekenstreek@home.nl of 0592-340872. FOTO GERARD WEZENBERG