Noardlike Fryske Wâlden zoekt een voorzitter

Burgum - De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) zoekt een nieuwe voorzitter. De voorzitter van het verenigingsbestuur moet een breed netwerk hebben, een bestuurlijke antenne en vakkennis van agrarisch natuurbeheer. De functie is sinds afgelopen januari vacant.

De nieuwe voorzitter is het boegbeeld van de vereniging. Hij of zij gaat regelmatig om tafel met onder andere overheden, natuurorganisaties, agrarische organisaties en het bedrijfsleven. Daarnaast moet de verbindende, ondernemende en besluitvaardige voorzitter gemakkelijk kunnen schakelen tussen boeren en bestuurlijke contacten. Ook wordt om een breed netwerk gevraagd, kennis van regel- en wetgeving in de landbouwsector en van agrarisch natuurbeheer. Op www.noardlikefryskewalden.nl is de volledige vacaturetekst te lezen. 800 leden De Noardlike Fryske Wâlden is een vereniging van zes afdelingen in Noordoost-Fryslân, waarin bijna 800 leden, boeren en particulieren aan agrarisch natuurbeheer doen. De NFW zet zich onder andere in voor 3600 kilometer landschapselementen, 321 pingo’s en dobben en 2815 hectare weidevogelbeheer. Een professioneel bureau in Burgum voert alle administratieve handelingen uit voor de leden.