Jong en oud vormen samen een koor

Buitenpost - De feestelijke afsluiting van een intergenerationeel koor van mensen met dementie en leerlingen van CBS De Lichtbron te Buitenpost vond vrijdag 24 maart plaats.

Zeven vrijdagen hebben de leerlingen van CBS De Lichtbron met cliënten van dagverzorging Herbranda en Haersmahiem liederen gezongen, muziek gemaakt en genoten van de sfeer.