Veel belangstelling voor gratis compost

Kollum - Wethouder Jelle Boerema deelde zaterdagochtend de eerste kruiwagens met compost uit aan belangstellenden. Deze actie is een initiatief van Omrin, Orgaworld en de gemeente. Op zaterdag 25 maart 2017 is de landelijke Compostdag. Op de Milieustraat aan de Trekweg in Kollum was voor inwoners van de gemeente Kollumerland c.a.  gratis compost verkrijgbaar. De gemeente wil het gescheiden inzamelen stimuleren en met het uitdelen van gratis compost wil de gemeente haar inwoners belonen voor het reeds gescheiden ingezamelde afval.

Zolang de voorraad strekt kunnen inwoners van de gemeente vanaf 25 maart gratis compost halen tijdens de openingsuren van de Milieustraat (maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 14.30 uur en op zaterdag van 09.00 tot 11.00 uur). Op=Op Het betreft een ‘opschepactie’. Dit houdt in dat de compost zelf op een meegebrachte aanhanger, of in de achterbak van een auto, moet worden geschept. Per voertuig mogen maximaal twee kruiwagens worden meegenomen. Hoewel er een flinke berg compost zal liggen, geldt het motto: ‘op=op’. Gratis Met het gratis uitdelen van compost bedankt de gemeente de burgers voor hun inspanning om GFT-afval (Groente-, Fruit- en Tuinafval (snoeihout, taken en gras) gescheiden aan te leveren. Zo kan men kennismaken met het resultaat van de gescheiden inzameling, namelijk GFT-compost. De gemeente wil iedereen wijzen op het feit dat het op een natuurlijke manier bemesten van de tuin beter is dan met kunstmest. Goed voor de tuin Compost is goed voor de tuin omdat het een natuurlijke bodemverbeteraar is. Het stimuleert de groei van gewassen op een milieuvriendelijke wijze, reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Afvalscheiding: goede zaak Composteren bespaart ook geld omdat het een goedkope manier van afvalverwerking is. In veel gevallen zelfs bijna de helft goedkoper dan het verbranden van huishoudelijk afval. FOTO'S SAKE BEERSTRA