Geslaagd solistenconcours en festival van Federatie Muziekverenigingen Dantumadiel

Rinsumageast - In MFC De Beijer in Rinsumageast werd zaterdag het jaarlijkse solistenconcours en festival van de Federatie van Muziekverenigingen Dantumadiel gehouden. Een volle zaal met ouders, broers, zussen, grootouders waren getuige van een zeer geslaagde middag.

Een vijftigtal muzikanten van jong tot wat ouder lieten hun muzikale kunnen  beoordelen door de jury in de persoon van Ido G. Kempenaar. De meeste solisten werden op de piano begeleid door Aty van Halderen of Joop de Jong.
In de categorie “Aanmoediging” ging de eerste prijs naar Hannah de Vries op cornet (Soli deo Gloria Rinsumageast). Frank van der Pol, ook op cornet (Ere zij God Damwâld) kreeg de eerste prijs in de categorie “Introductie”, ook won hij de wisselbeker door het meeste aantal punten te halen van alle deelnemers.
De eerste prijs in de categorie “Junioren” ging naar Thirza Hoekstra op althoorn (Ere zij God Damwâld). Isa van der Meer op cornet (Harmonia/Juliana (De Westereen/Kollumersweach) kreeg de tweede prijs. Beide dames kregen ook een “Silvercard” waarmee ze mee mogen doen aan het provinciaal solistenconcours voor blazers 'De Klank fan Fryslân' op 27 mei in De Lawei in Drachten.
Het trombonekwartet van Ere zij God Damwâld, bestaande uit Anne Dirk Hietkamp, Jelmer Hiverda, Willem Jan de Vries en Inne Hielke Brandsma, kreeg de eerste prijs in de categorie “Senioren”. Stefan Hoekstra op xylofoon (Ere zij God Damwâld) bemachtigde een “Silvercard” voor de “Slach fan Fryslân” voor slagwerkers,  eveneens op 27 mei in De Lawei te Drachten.
De dag werd ’s avonds afgesloten met een festival waar vier brassbands acte de presence gaven. Hierbij kreeg Soli de Gloria van Rinsumageast van de jury het meeste aantal punten voor het totaal programma. Jan Slagman van Harmonia/Juliana (De Westereen/Kollumersweach) kreeg de prijs voor de beste solist met zijn euphoniumsolo.