Start voorbereiding aanpak De Koaten

Kootstertille - Na de zomervakantie start de provincie Fryslân met de aanpak van De Koaten, de weg tussen Kootstermolen en Kootstertille. Voordat er een aannemer aan de slag kan met de wegwerkzaamheden, zijn er eerst een aantal voorbereidende werkzaamheden nodig. Het gaat onder andere om het kappen van bomen en het verleggen van kabels en leidingen.

Nog deze week worden een aantal bomen die langs de weg staan gekapt. Dat is onder andere nodig om ruimte te maken voor het fietspad dat straks naast de weg komt te liggen. Voor de gekapte bomen plant de provincie na de werkzaamheden nieuwe bomen op een andere plek terug. De nutsbedrijven starten vervolgens in het tweede kwartaal van 2017 met het verleggen van hun kabels en leidingen. Daarna kunnen de werkzaamheden aan de weg starten. Naar verwachting is dit na de zomervakantie. Voor die tijd organiseert de provincie samen met de aannemer een informatieavond. Tijdens die avond krijgt de omgeving onder andere informatie over de bereikbaarheid en hinder tijdens de werkzaamheden. Aanpak De Koaten Langs de provinciale weg tussen Kootstermolen en Kootstertille staan veel woningen waarvan de oprit direct aansluit op de weg. De Koaten is een drukke weg, waardoor het soms lastig is om de weg over te steken. Samen met de bewoners is er met name een oplossing gezocht voor het oversteekprobleem. De weg krijgt ook meteen een nieuwe laag asfalt. Dit wordt stil asfalt. Kijk voor meer informatie op www.fryslan.frl/koaten.