Nieuwe outfit voor Amusementskoor uit Burum

Burum - Op dinsdagmiddag 28 maart 2017 verzorgde het Amusementskoor Haven in Zicht uit Burum, een optreden in De Skûle te Metslawier.

Het koor werd begeleid op  de accordeon door Joze Boon en Truida van Santen. Het werd een fantastisch optreden voor de aanwezigen en het koor. Het koor had een nieuwe outfit aan wat was aangeschaft bij Terstal Mode uit Kollum. Ook de accordeonisten waren zomers gekleed en het geheel mocht er zijn. Het koor zong diverse liederen, zoals “Sofietje”, Droomland, Que sera sera en “Fannacht hie ik in frjemde dream”. Daarnaast “The Fields of Athenry” met als solisten Tineke Dijkstra en Bouke Zijlstra en “One way wind” met als solisten Geert Dijkstra en Riki Mulder,  vielen enorm in de smaak. Mieke Baars las een gedicht voor over de problemen waar de oudere in deze moderne tijd tegenaan loopt. Na de pauze werd volop meegezongen en aan het eind volgde een hartelijk applaus en de uitnodiging om in de toekomst nogmaals een optreden te verzorgen. Het was een geweldige middag voor zowel het koor als de toehoorders. Deze muzikale middag werd mede mogelijk gemaakt door EP Faber uit Kollum,  Manjefiek uit Kollum en de Paradiso Bar uit Kollum. Het Amusementskoor is bezig met het verzorgen van een muzikale middag voor verzorgingshuizen in de regio Noard-East Fryslân. Dit tegen een gereduceerde prijs omdat de ouderen niet de dupe mogen worden van bezuinigingen. De volgende optredens worden gehouden  in Ternaard, De Spiker,  (20 april) en in Kollum, in Meckama State,  op 11 mei. FOTO'S SAKE BEERSTRA