Afscheid voorzitter Plaatselijk Belang Westergeest Wierd Kooistra

Westergeest -  Dinsdag 28 maart werd de algemene ledenvergadering van plaatselijk belang Westergeest gehouden.

Naast de gebruikelijke onderwerpen waren er ook een aantal speciale momenten. Lieneke Hansma werd samen met haar gympartner Thirza Scherjon uit Broeksterwâld begin maart Fries kampioen bij de D junioren Acrogym. Daarnaast wonnen ze het district kampioenschap en gaan ze nu op naar de landelijke halve finale. Beide meiden turnen voor  Turn & Gymsport Dokkum en werden op deze avond gehuldigd voor hun geweldige prestaties. Ze kregen een mooie oorkonde en een presentje aangeboden door het bestuur van plaatselijk belang. Op deze avond werd er ook afscheid genomen van de bestuursleden Durk Bosma en voorzitter Wierd Kooistra. Durk heeft zich altijd goed ingezet voor het dorp en wist met name als ontwerper van onder andere de zuil bij het MFC De Tredder, de bestrating met het wapen van Westergeest, de informatieborden over de neergestorte bommenwerpers in de Tweede Wereldoorlog maar ook over de oude boerderijen, mooie dingen te realiseren. Wierd Kooistra was al sinds november 1993 bestuurslid en intussen meer dan 20 jaar voorzitter. Hij kenmerkt zich door onder andere z’n grote netwerk en grote kennis op allerlei gebieden die hij in de loop der jaren heeft opgebouwd. Daar heeft plaatselijk belang altijd veel baat bij gehad. Hij wist daardoor, vaak ook achter de schermen, veel te regelen voor het dorp. Ook wist hij vaak precies bij welke gemeenteambtenaar hij moest zijn voor als er wat geregeld moest worden voor Westergeest. Maar niet alleen z’n eigen dorp heeft hierbij veel baat bij gehad.  Hij zocht vaak de samenwerking met de andere dorpen in de gemeente om bijvoorbeeld met elkaar de barricades op te gaan mocht dat nodig zijn. Om bovengenoemde redenen hebben de overige bestuursleden daarom besloten Wierd te benoemen tot erelid van de vereniging Plaatselijk Belang Westergeest. Ook door de voorzitters van plaatselijk belang Triemen en doarpsbelang Aldwâld werd Wierd nog even in het zonnetje gezet en bedankt voor z’n inzet voor deze drie dorpen. Tot nieuwe voorzitter is benoemd Hein Adema die op zijn beurt z’n het secretariaat heeft overgedragen aan Ellie Beerda. Annick van der Bij is benoemd tot nieuw bestuurslid. Na de pauze was er eerst een korte presentatie door oud inwoner Minne van Wieren over De Trije Doarpen Rintocht welke op 23 september vanuit Kollumerzwaag wordt georganiseerd en ook door Westergeest gaat. Uit de dorpsvisie die een aantal jaren geleden is opgesteld kwam onder andere naar voren dat er behoefte bleek te zijn over informatie op het gebied van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Als afsluiter informeerden vier dames van het gebiedsteam van de DDFK gemeenten daarom de aanwezigen over hoe er hulp aangevraagd kan worden op het gebied van onder andere huishoudelijke hulp en jeugdzorg. Maar ook wat het gebiedsteam meer voor de inwoners van de gemeenten kan betekenen. VERSLAG HEIN ADEMA FOTO'S JANTSJE WIERSMA