Internationaal bezoek voor openluchtmuseum De Sûkerei

Damwâld -   Op 22 maart bezochten 45 internationale studenten van Stenden Hogeschool museum De Sûkerei te Damwald. Hier kregen zij uitleg over wat NoordeastFryslân zowel te bieden heeft op cultureel gebied.

Namens Vereniging Noardlike Fryske Wâlden gaf Ingrid van Tuyl een presentatie over het beheer van het cultuurhistorische landschap welke zo karakteristiek is voor deze omgeving. Het doel van de vereniging NFW is ervoor te zorgen dat de boeren in de regio Noordoost-Fryslân hun bedrijf kunnen blijven voortzetten en dat ze tegelijk het (coulissen)landschap mooi houden en daarvoor vergoedingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer krijgen. De boeren houden rekening met de flora en fauna. Vervolgens kregen de studenten uitleg over de geschiedenis van de cichoreiteelt in de gemeente Dantumadiel. Met name hoe deze is ontstaan in het begin van de 19de eeuw, de bloei en hoogtijdagen en vervolgens de neergang. Ook konden de studenten vervolgens de drie karakteristieke waldhûskes bekijken en poldermolen “de Mearmin” welke sinds 2016 is toegevoegd aan museum De Sûkerei. Hier kregen ze een indruk hoe het leven in de Dokkumer Wâlden was aan het begin van de twintigste eeuw. Het bezoek aan museum De Sûkerei werd door de studenten, welke uit een groot deel van Europa, Zuid-Afrika en enkele Aziatische landen afkomstig waren, als zeer positief en leerzaam ervaren. Vanaf 1 april is museum De Sûkerei geopend van dinsdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Meer informatie op www.desukerei.nl
FOTO KLAAS VAN DER MEULEN