Viering zeventig jaar Doopsgezinde gemeente in De Westereen

De Westereen - Afgelopen zondag vierden de leden van de Doopsgezinde Gemeente in De Westereen samen met de genodigden het jubileum van de Zusterkring en de Gemeente met een feestelijke dienst. De Zusterkring bestaat dit jaar tachtig jaar, de Doopsgezinde gemeente zeventig jaar.

Het oudste kerkje van De Westereen werd gebouwd in 1904, toen kerkten de menisten daar zeker wel, maar behoorden zij tot de kring Feanwâlden. Onder leiding van Ds. Jac. Krijtenburg is de gemeente De Westereen gesticht. De dienst, verzorgd door Ds. Klaas Visbeek, had als thema “In Nije Dei”. Het was een zeer toepasselijke en inspirerende preek. Het liturgisch bloemstuk samengesteld door Ria van der Meer kreeg uitleg door Jelly Postma. Zij vertelde de betekenissen van de met zorg uitgezochte bloemen en planten, het thema was “Open Deur”. In de deze dienst werd het orgelspel verzorgd door Jeap Meems. De secretaresse van de menisten, Akke Riek Visbeek kondigde na het koffiedrinken met gebak de verschillende sprekers en spreeksters aan. Jelly Postma, de voorzitster van de zusterkring,  ging terug in de tijd en haalde zeer herkenbare anekdotes aan die in het tachtigjarig bestaan waren voorgevallen. Tiny Broersma, afgevaardigde van de Doopgezinde Gemeente Buitenpost, haalde onder meer nog even aan hoe hun gemeenteleden vroeger met de bus naar De Westereen en Feanwâlden werden vervoerd om de diensten bij te wonen. Terwijl het aantal Doopsgezinden in Nederland daalt, blijkt dat wereldwijd het aantal Menisten de laatste jaren sterk is toegenomen. Da. Klaske Zeilstra -  de Boer ging terug naar de voor haar onvergetelijke periode dat zij predikante was van de gemeente. Ze had voor de jubilerende gemeente en zusterkring een blijvend aandenken meegenomen. Da. Janka Boonstra - Duijf had warme woorden voor de gemeente: "Blijf  geloven in je eigen kracht en ga vooral door met zaaien van Gods woord. Zo kan in de toekomst geoogst worden". Zeer toepasselijk had ze als geschenk een beeldje van de zaaier meegenomen. Nadat alle geschenken van o.a. De Gemeenschap van Christus en de P.K.N.-kerk waren genoemd, kwam voormalig predikant Roelof Akse aan het woord. Hij overhandigde  Hiltje van der Meer de inventaris van het archief van de Doopgezinde Gemeente. Ook ontbrak bekende Westereender Syb van der Ploeg, de man van de ‘In Nije Dei’, natuurlijk niet. Samen met Wiebe Kaspers maakte hij de dienst nog feestelijker. Als afsluiting van dit feestelijk jubileum was er een heerlijk diner. Leuke reactie van iemand bij het verlaten van de Vermaning: ‘Wat in skitterjende tsjinst, as der elke wike sa'n tsjinst wie soe ik der nea ûntbrekke’.