Thymen Damstra ontvangt dorpspenning Driezum

Driezum - Het bestuur van Doarpsbelang Driezum had tijdens de jaarvergadering naar aanleiding van het punt dat Thymen Damstra met pensioen was gegaan nog een verrassing voor hem in petto. Het bestuur had gemeend dat Thymen in aanmerking moest komen voor de dorpspenning. Deze penning wordt uitgereikt, uit waardering, aan personen die iets specifieks hebben gedaan of specifiek iets voor het dorp hebben betekend.

De voorzitter overhandigde Thymen Damstra de erepenning en de bijbehorende oorkonde met de tekst: fanwege syn bysûndere fertsjinsten foar ús doarpsmienskip en it stypjen fan ferskate ferienings yn Driezum, wurdt hjirby út namme fan doarpsbelang Driezum de earepenning takend oan Thymen Damstra. Voor Thymen Damstra kwam dit als een grote verrassing.