Fractielid Jasper Agema tijdelijk met ziekteverlof

Burgum -   Om gezondheidsredenen is Jasper Agema, lid van de CDA-fractie in de Gemeente Tytsjerksteradiel, tijdelijk met ziekteverlof. Zijn taken worden gedurende deze periode waargenomen door de heer Henk Siegers uit Garyp. Siegers maakte van 2010 tot 2014 ook al deel uit van de CDA fractie.